top of page

E - Learning Batch - 5

MUMBAI –​

Dr. Asif Sayed - +91 98331 16770

Dr. Misbah Shaikh - +91 90298 07940

Dr. Noorin Shaikh - +91 70213 84054

Dr. Nidhi Gupta - +91 88796 23730

Dr. Zahida Shaikh - +91 99675 44196

NASHIK –​

Dr.  Pratiksha Jadhav - +91 83789 38796

Dr. Saloni Deshmane - +91 90757 95065

PUNE –​

Dr. Pranali Deshpande - +91 95272 79269

JAYSINGPUR –​

Dr. Neeha Bagwan - +91 88066 89879

SHOLAPUR –

Dr. Shivani Harhare - +91 86982 75434

Dr. Kanchan Sagar - +91 98223 52052

PARBHANI –​

Dr. Palak Binayke - +91 91688 22067

bottom of page